فراگیر گرامی، با تشکر از ثبت‌نام شما در دوره‌های آموزشی آپتیم‌یار. پس از بررسی تیم پشتیبانی فنی، دوره موردنظر طی 24 ساعت آینده در داشبورد شخصی شما در سایت آپتیم‌یار قرار می‌گیرد.