این دوره فعال برای درخواست است. در حال حاضر می‌توانید "درخواست شرکت در این دوره بصورت حضوری/آنلاین" را کلیک فرمایید.