لطفاً در شروع مکالمه، خود را معرفی بفرمایید و حتی‌المقدور ویس ارسال نکنید.