جذب مدرس و پژوهش‌گر

آپتیم‌یار، در راستای رسالت علمی خود در تولید محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین پژوهش‌های آکادمیک و همکاری با صنعت، همواره به جذب متخصصین حرفه‌ای پرداخته است. هدف از این مهم این است که نه تنها به جذب نیروی انسانی و تولید شغل پرداخته شود؛ بلکه موجب یک هم‌افزایی کارا در فضای آکادمیک و صنعتی شود. استخدام و جذب پژوهش‌گر و مدرس، از فعالیت‌هایی است که آکادمی آپتیم‌یار معمولا در اولویت‌های اصلی خود در نظر گرفته است و تلاش می‌کند بستری را فراهم آورد که در آن امکان فعالیت و مشارکت پژوهش‌گران و مدرسان علاقه‌مند به مباحث مختلف، فراهم آورده شود.
در فرم‌های جذب مدرس و پژوهش‌گر، شما می‌توانید تمایل برای همکاری با آپتیم‌یار و همچنین حوزه‌های علاقه‌مندی علمی خود را اعلام فرمایید؛ تا در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار شود و مقدمات این همکاری سودمند فردی و اجتماعی، برنامه‌ریزی شود.