بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت
(با کدنویسی در گمز / GAMS)

Robust Optimization & Decision-Making under Uncertainty

بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت

معرفی دوره

عنوان:

دوره جامع آنلاین بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت  (همراه با کدنویسی در نرم‌افزار  GAMS)

Decision-Making under Uncertainty (Robust Optimization - Stochastic Programming - Fuzzy Programming)

چکیده:

در اینجا چکیده می آید.

وضعیت:

برگزار شده (ویدیو در دسترس)

مدت زمان:

بیش از 120 ساعت

مدرس و برگزارکننده:

دکتر علی پاپی ( آکادمی تخصصی آپتیم‌یار )

مناسب برای:

رشته‌های مهندسی، علوم پایه و مدیریت ( از جمله ریاضیات، صنایع، کامپیوتر، برق/سیستم، عمران، مکانیک، انرژی، حمل‌‌ونقل، اقتصاد و... ) و به طور کلی، هر زمینه آکادمیک و یا صنعتی/سازمانی مرتبط با مباحث برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، بهینه‌سازی و تحلیل.

توضیحات

برای دریافت اطلاعات تکمیلی، ویدئو معرفی دوره زیر را تماشا بفرمایید:

ویدئو معرفی دوره

Edit

برای تماشای ویدئوی کامل این وبینار به حساب کاربری خود وارد شوید...

اشتراک‌گذاری:
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

برای کسب اطلاعلات بیشتر از محتوای این دوره آموزشی، می‌توانید مستقیما از طریق ID تلگرام زیر با مدرس دوره در ارتباط باشید:

توضیحات

سرفصل‌ها

 • اهمیت پرداختن به عدم‌قطعیت
 • چرایی و منشاء عدم‌قطعیت
 • عدم‌قطعیت تصادفی ناشی از ذات یا رفتار متغیر/غیرثابت پارامترها
 • عدم‌قطعیت شناختی ناشی از کمبود دانش و شناخت ناکافی پارامترها
 • عدم‌قطعیت عمیق ناشی از عدم اطلاعات و یا پیچیدگی شدید رفتار پارامترها
 • عدم‌قطعیت ساختاری/سیستماتیک ناشی از سناریوهای اختلال‌های درونی و بیرونی
 • مفهوم ریسک در برنامه‌ریزی تحت عدم‌قطعیت
 • مفهوم قابلیت اطمینان در بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • محافظه‌کاری/ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیری
 • استواری بهینگی در بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • استواری شدنی‌بودن در بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • استواری تعدیل‌پذیر/تطبیق‌پذیر و پویایی
 • استواری داده‌محور
 • و …

 • برنامه‌ریزی شانس‌محور احتمالی با پارامترهای غیرقطعی تصادفی
 • برنامه‌ریزی شانس‌محور شناختی/امکانی با پارامترهای غیرقطعی فازی
 • برنامه‌ریزی سناریومحور
 • برنامه‌ریزی محافظه‌کار (بهینه‌سازی استوار) و کنترل فضای عدم‌قطعیت
 • رویکردهای ترکیبی
 • رویکردهای مدرن داده‌محور
 • و …

 • فرم کلی برنامه‌ریزی تصادفی
 • کنترل قیود شانس‌محور و قابلیت اطمینان
 • همتای معین مدل‌های احتمالی
 • چالش تبدیل مدل احتمالی به مدل دترمینستیک
 • استوارسازی مدل‌های احتمالی شانس‌محور

 • فرم کلی برنامه‌ریزی/بهینه‌سازی ریاضی فازی
 • بیان پارامترهای فازی و تابع عضویت
 • سنجش پارامترها و قیود فازی
 • پیمانه/اندازه‌های امکان، ضرورت، اعتبار و غیره
 • کنترل قیود شانس‌محور فازی
 • برنامه‌ریزی منعطف و برنامه‌ریزی امکانی
 • استوارسازی مدل برنامه‌ریزی امکانی
 • برنامه‌ریزی فازی با سناریوهای احتمالی
 • و …

 • مفهوم سناریو عدم‌قطعیت و چرایی تعریف آن
 • برنامه‌ریزی سناریومحور در حالت کلی
 • برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور
 • مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی سناریومحور
 • استواری بهینگی و شدنی‌بودن در برنامه‌ریزی سناریومحور (مدل مالوی: Mulvey)
 • حداقل پشیمانی (مدل تأسف: Minimax Regret)
 • استواری-P در برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور (P-Robust Model)
 • برنامه‌ریزی سناریوهای تصادفی-فازی
 • برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور یک و دومرحله‌ای
 • و …

 • مفهوم فضای عدم‌قطعیت و نحوه بیان آن (Uncertainty Set/Space)
 • بانواع فضای عدم‌قطعیت بر اساس p-نرم‌ها
 • پوشش کامل عدم‌قطعیت و مدل پایه بهینه‌سازی استوار
 • بهینه‌سازی استوار کلاسیک (Worst-Case Robust Optimization)
 • ارزش استواری (Price of Robustness)
 • کنترل بهینه محافظه‌کاری در بهینه‌سازی استوار (Controlling Conservatism Level)
 • مدل‌های معروف بهینه‌سازی استوار
 • و …

 • مفهوم واقع‌سازی/شبیه‌سازی برای اعتبارسنجی (Realization for Validation)
 • معیارهای ارزیابی رویکردهای تصادفی
 • معیارهای کلاسیک VSS ، EVPI و …
 • معیارهای ارزیابی تصادفی رویکردهای فازی
 • معیارهای ارزیابی رویکردهای استوار
 • ارزیابی روش‌های مختلف و نحوه مقایسه
 • مکانیزم جامع اعتبارسنجی یک رویکرد بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

 • تشخیص نوع و منشاء عدم‌قطعیت
 • طراحی مدل برای کنترل عدم‌قطعیت
 • بکارگیری رویکردهای مختلف در مدلسازی
 • انتخاب بهترین متدلوژی
 • و …

 • کنترل سطح اطمینان مبتنی بر برنامه‌ریزی تصادفی/احتمالی شانس‌محور
 • کنترل سطح اطمینان مبتنی برنامه‌ریزی فازی/امکانی شانس‌محور
 • کنترل استواری و محافظه‌کاری مبتنی بر بهینه‌سازی استوار
 • کنترل سناریو‌های اختلال مبتنی بر برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای
 • کنترل‌کننده‌های ترکیبی (Robust Fuzzy Stochastic Programming)
 • و …

 • قابلیت اطمینان در برقراری یک قید
 • اندازه‌های احتمال(Probability)، امکان(Possibility)، ضرورت(Necessity) و اعتبار(Credibility) و غیره
 • برنامه‌ریزی قیود شانسی (CCP) و کاربرد آن
 • چالش مدل‌های CCP
 • و …

 • مفهوم ریسک و اندازه‌گیری آن (Risk Measurement)
 • ارزش انتظاری (Expected Value)
 • انحراف معیار و واریانس
 • ارزش در معرض ریسک (Value at Risk)
 • ارزش در معرض ریسک مشروط (Conditional Value at Risk)
 • معیارهای ترکیبی سنجش ریسک
 • انتخاب معیار مناسب برای سنجش ریسک

 • برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور (Scenario-baes Stochastic Programming)
 • مدل‌های برنامه‌ریزی تصادفی سناریو محور (SSP) ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیر
 • ریسگ‌گریزی مدل‌های SSP با استفاده از معیارهای VaR و CVaR و …
 • پیاده‌سازی معیار CVaR در مدل‌های SSP با حفظ خطی‌بودن مدل
 • مدل‌های برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور با معیارهای ترکیبی
 • و …

 • اصول بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • تاثیر همزمان عدم‌قطعیت روی همه اهداف
 • و …

 • انواع فضاهای عدم‌قطعیت محدب با نرم/اندازه 1 ، 2 ، بینهایت و …
 • مقایسه فضاهای مختلف عدم‌قطعیت
 • فضاهای عدم‌قطعیت اشتراکی و اهمیت آن
 • همتای استوار (Robust Counterpart) و بدست آوردن آن
 • برنامه‌ریزی مخروطی برای یافتن همتای استوار (RC)
 • RC در فضای عدم‌قطعیت جعبه (Box): مدل Soyster
 • RC در فضاهای مختلط بیضوی (Ellipsoidal)، چندوجهی (Polyhedral) و …
 • RC در فضاهای اشتراکی: مدل‌های Ben-Tal & Nemirovski
 • RC بر اساس مفهوم بودجه: مدل برتسیماس و سیم (Bertsimas & Sim)
 • و …

 • توسعه بر اساس استفاده بهتر از داده‌های در دسترس
 • توسعه بر اساس کاهش پیچیدگی حل
 • توسعه بر اساس مفاهیم استواری
 • توسعه بر اساس تعدیل‌پذیری
 • توسعه بر براساس انواع پارامترهای غیرقطعی و ترکیب آنها
 • ارائه رویکرد خاص کنترل عدم‌قطعیت خاص برای یک مسئله خاص
 • و …

 • تنوع عدم‌قطعیت در یک مسئله و مدل‌های ترکیبی برای آن‌
 • برنامه‌ریزی ترکیبی فازی-تصادفی (Fuzzy Stochastic)
 • برنامه‌ریزی فازی تصادفی استوار (Robust Fuzzy Stochastic Programming)
 • و …

 • چرایی تولید سناریو
 • روش‌های تولید سناریو برای مسائل برنامه‌ریزی تصادفی
 • روش تقریب متوسط نمونه‌ (Sample Average Approximation)
 • نکات مهم روش SAA و جایگزین‌های آن
 • کاهش سناریو (Scenario Reduction) و روش‌های آن
 • خوشه‌بندی سناریوها
 • و …

 • تفاوت برنامه‌ریزی تک‌مرحله‌ای با دو/چند مرحله‌ای
 • برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای (Two-Stage Stochastic Programming)
 • چالش‌های حل یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای
 • تکنیک تجزیه بندرز (Benders Decomposition)
 • چرایی و اهمیت روش تجزیه بندرز (BD) برای مدل‌های برنامه‌ریزی سناریومحور دومرحله‌ای
 • کدنویسی روش تجزیه بندرز برای مسائل برنامه‌ریزی تصادفی
 • مکانیزم روش تولید سطر و ستون برای مسائل برنامه‌ریزی سناریومحور
 • و …

 • استوارسازی مدل‌های تصادفی کلاسیک
 • استوارسازی مدل‌های فازی/امکانی کلاسیک
 • انواع ایده‌های استوارسازی
 • و …

 • مجموعه عدم قطعیت بودجه
 • همتای استوار مدل بهینه‌سازی استوار برتسیماس و سیم
 • نحوه پیاده‌سازی مدل استوار B&S
 • حدود احتمالی نقض قیود در مدل استوار B&S

 • چالش استواری در مدل‌های موجودی چنددوره‌ای
 • رویکرد بهینه‌سازی استوار برتسیماس و تیئله (Bertsimas & Thiele)

 • چالش مدل‌های بهینه‌سازی استوار سطری (Constraint-wise)
 • ایده توسعه رویکرد برتسیماس و سیم
 • رویکرد بهینه‌سازی استوار ستونی (Column-wise) دوفازی پیشنهادی

 • کارایی و کارایی استوار (Efficiency and Robust Efficiency)
 • جبهه پارتو استوار (Robust Pareto Front)
 • موازنه اهداف استوار مبتنی بر TH
 • و …

 • حدود پیشین (Priori) نقض قیود در مدل‌های استوار
 • حدود پسین (Posteriori) نقض قیود در مدل‌های استوار
 • و …

 • مدل‌های برنامه‌ریزی دوسطحی (Bi-Level Programming) و کاربرد آنها
 • نحوه استواری مدل‌های BLP

سوالات متداول

بله، برحسب اعتماد گروه آپتیم‌یار به تمام فراگیران عزیز، با نظر مدرس دوره، ویدئو بازپخش هر بخش، یک سال در داشبورد شخصی هر فراگیر در سایت آپتیم‌یار قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که بعد از این مدت، در صورت صلاحدید مدرس دوره، امکان بارگذاری مجدد محتوا وجود دارد.

ویدئو هر جلسه در داشبورد شخصی شما قرار دارد و به صورتی برنامه‌ریزی شده است که فقط روی یک سیستم و با کد شخصی شما قابل پخش باشد. برای حفظ حقوق مدرسین گروه تخصصی آپتیم‌یار، لطفا از اشتراک‌گذاری خودداری نمایید.

گرچه سیاست اصلی ما این است که ویدیو فقط در داشبورد شخصی افراد شرکت‌کننده در دوره قرار گیرد، ولی برای این مورد می‌توانید با شماره تماس 09120044190 (به صورت پیامک/تلگرام) در ارتباط باشید.

لطفا به احترام حقوق مدرس و همچنین سایر شرکت کنندگان، فقط فرد ثبت‌نام ‌کننده حضور داشته باشد.

بله، در انتهای دوره (و یا تماشای ویدیو دوره توسط فراگیر)، در بخش گواهی‌ها درخواست داده می‌شود و بعد از تایید مدرس، گواهی اصلی آپتیم‌یار صادر می‌شود.

بله؛ به طور کامل.

بله؛ افراد شرکت‌کننده در هر دوره به گروه مرتبط با آن دوره اضافه می‌شوند و علاوه بر تعامل و هم‌فکری با یکدیگر طی و بعد از دوره، مدرس دوره هم در حد توان و وجود زمان، با آنها هم‌فکری دارد.

این مورد در اختیار مدرس دوره است. در صورت تمایل مدرس، کدها در داشبورد فراگیر قرار می‌گیرد و می‌تواند فقط و فقط به صورت شخصی استفاده نماید.

برای ثبت‌نام‌‌های زودهنگام معمولا تخفیف لحاظ می‌شود.

برای پاسخ به این مورد باید با مدرس دوره در ارتباط باشید.

 

مدرس دوره

دکتر علی پاپی
Ali Papi

 • مقطع/مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و سیستم [بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات]
 • تخصص شاخص: بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات، یادگیری ماشین و علم تحلیل داده، تکنیک‌های تجزیه و روش‌های حل دقیق، بهینه‌سازی استوار داده‌محور، هوش محاسباتی و الگوریتم‌های فراابتکاری، نظریه بازی، بهینه‌سازی چندهدفه و تصمیم‌گیری چندمعیاره

  Optimization & Operations Research, Machine Learning & Data Analytics, Computational Intelligence & Metaheuristics, Decomposition Techniques & Exact Methods, Data-Driven Robust Optimization, Game Theory, Multi Criteria Decision Making

 • علاقه‌مندی‌: بکارگیری مدل‌های بهینه‌سازی استوار داده‌محور و رویکردهای حل هوشمند و دقیق برای حل مسائل مختلف صنعتی/سازمانی
 • زبان/نرم‌افزار شاخص‌: GAMS, IBM CPLEX, MATALB, Python, C++, MiniZinc, Vensim

کلاس آنلاین + ویدئو بازپخش + کدهای نرم‌افزاری + ارتباط با مدرس و مشاوره + گواهی/Certificate
پرسش و پاسخ و رفع ابهام فراگیران
تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت کامل وجه
تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت کامل وجه

آپتیم‌یار، با اطمینان از کیفیت دوره‌های آموزشی آنلاین خود و همچنین با اعتماد به فراگیران عزیز، تضمین می‌کند که اگر تا 1 ماه پس از دریافت محتوا و مشاهده فقط 5 ساعت از آن، عدم رضایت اعلام شود، کل وجه واریزی بازگشت داده ‌می‌شود.

ارتباط مستقیم با مدرس دوره، مشاوره و بیان سوالات:

دیدگاه و سوالات

(برای تسریع در فرایند بررسی و پاسخ به سوال شما، پیشنهاد می‌شود در سایت عضویت داشته باشید.)
22 دیدگاه/سوال
جدید‌ترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
بازخورد داخلی
نمایش تمام دیدگاه‌ها
حمصي

درود ببخشيد چطور ميشه دوره ها رو ثبت نام و شرکت کرد؟ امکان خريداري فيلم دوره هاي برگزار شده وجود داره؟ سپاس از شما

مهسا

خیلی خوشحال شدم دوباره فعال کردید این دوره رو
جلسه هفتم هستم واقعا حرفه ای بیان میکن. ممنونم آقای دکتر پاپی و تیم آپتیم یار

Rezaee

با اختلاف بهترین. علی پاپی توی بهینه سازی شناخته شده هست.
لطفا دوره ddro رو زودتر شروع کنید

محمدحسین امراللهی

سلام هزینه فایلهای آموزشی دوره جامع آنلاین بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت چقدر میباشد

فرشاد صفری

تشکر از تیم آپتیم یار و دکتر پاپی مدرس این دوره. بسیار با سواد هستن ایشون و از جلسه 3 به بعد اصلا معتاد بیان خوب ایشون شده بودم. کاش 4 سال پیش که ارشد بودم با شما آشنا میشدم.

رضافرد

بینهایت مفید. عالی هست دکتر علی پاپی مدرس این دوره

سارا جمیلی

واقعا خوب بود. کاش آنلاین بودم ولی آفلاین هم خیلی مفید بود. خوبی دکتر پاپی اینه که هم روی تئوری خیلی مسلط هستن و هم کدنویسی رو خیلی حرفه ای انجام میدن خودشون چیزی که معلوم در دانشگاه کمتر دیده میشه

علی

سلام
ممکن است بعضی مواقع دانشجویی به این دوره ها نیاز داشته باشد ولی در مدت زمان مورد نیاز ، این دوره برگزار نشود لذا اگر بشود ویدئو های این دوره ها را بصورت رمز گذاری شده خریداری کرد چنین دانشجویانی در مواقع نیاز نیز می توانتد سریعا به این دوره ها دسترسی پیدا کنند .

جوادیان

اصلا فکرشم نمیکردم در ایران همچین محتوایی باشه. خیلی ممنونم از مدرس دوره و این تدریس و تسلط بالا. واقعا کار رساله دکتری و مقاله م راه افتاد. لطفا دوره برنامه ریزی bilevel رو هم با خود دکتر پاپی برگزار کنید من ایران که بودم حضوری در دوره هاشون بودم خیلی خیلی مسلط هستند

جوادیان

ممنونم. تا الان 7 جلسه از سطح 1 دیدم. خیلی خوب تدریس میکنن مدرس و کاملا مسلط هستن. راضی هستم

محسن

سلام.شروع دوره جدید از کی هست
و هزینه کل دوره جامع چقدر میشه

فتحیان فرد

فوق العااااااااااده.
فقط در 5 جلسه اول به اندازه کل دوران ارشد و دکتری نگفته گفتن. پولی که گرفتید حلالتون

شبنم حسنی

من اشتباهی فقط سطح 1 رو شرکت کردم 🙁
کاش از اول کل دوره جامع رو میگرفتم. میشه سطح 2 و سطح 3 رو هم بگیرم؟

رضا

با اختلاف بهترین دوره ای که در ایران دیدم

زینب حسینی

با تشکر از شما. فقط با دیدن سرفصل ها جواب کلی از سوالاتم رو گرفتم. متاسفانه ظاهرا انگار مهلت ثبت نام تموم شده و ممنون میشم حتما دوره بهینه سازی استوار رو برگزار کنید. من قبلا در کلاس نرم افزار GAMS شما بودم و لطفا نرم افزار سیپلکس رو هم برگزار کنید. همچنین دوره بهینه سازی استوار داده محور رو هم برگزار کنید و ازتون خواهش میکنم اطلاع رسانی آموزش بهینه سازی استوار رو بیشتر انجام بدید که مجددا بعد از مهلت ثبت نام متوجه نشیم. با تشکر از تیم آپتیم یار و بخصوص دکتر پاپی

محمدرضا

مرسی از دکتر پاپی عزیز و تیم خوب اپتیم یار از دیدن سرفصل های دوره لذت بردم. من قبلا این دوره رو حضوری با ایشون گذروندم و عالی هستن و بنظرم در سطح عالی تدریس میکنن ایشون (دوره خصوص SP تجزیه بندرز رو هیچ وقت فراموش نمیکنم).
من الان کانادا هستم دکتر جان و هنوز هم اون روز که از سوالم اونوطوری عصبی شدید و اونطوری نگاهم کردید رو فراموش نکردم (هنوزم میترسم ازتون 🙂 ). شوخی میکنم و واقعا فراموش نمیکنم استاد جوان و رفیق خوبی مثل شما رو.