بهینه‌ سازی استوار

معرفی دوره

عنوان:

دوره جامع آنلاین بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت (همراه با کدنویسی در نرم‌افزار GAMS)

Decision-Making under Uncertainty (Robust Optimization - Stochastic Programming - Fuzzy Programming)

مکان:

این دوره به‌صورت آنلاین و در پلتفرم برگزاری دوره‌های آنلاین همین سایت (آپتیم‌یار) برگزار می‌شود. مدرس دوره کاملا با شرکت‌کنندگان در تعامل است و خواص پویایی و ارتباط‌‌پذیری دوره‌های حضوری حفظ می‌گردد.

زمان:

دوره جامع بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت حداقل 100 ساعت آموزشی را در بر می‌گیرد که سطح 1 (پایه و اصول) شامل حدود 40 ساعت آموزشی است. جلسات این دوره آموزشی در اواخر هر هفته‌ (چهارشنبه‌، پنجشنبه و جمعه) برگزار می‌شود. هر جلسه 4 ساعت است که در دو قسمت 2 ساعته برگزار می‌شود. جلسات این دوره عمدتا عصر حدود ساعت 15 برگزار می‌شود.

مناسب برای:

رشته‌های مهندسی، علوم پایه و مدیریت ( از جمله ریاضیات، صنایع، کامپیوتر، برق/سیستم، عمران، مکانیک، انرژی، حمل‌‌ونقل، اقتصاد و... ) و به طور کلی، هر زمینه آکادمیک و یا صنعتی/سازمانی مرتبط با مباحث برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، بهینه‌سازی و تحلیل.

سطح دوره:

1. پایه و اصول

برای دریافت اطلاعات تکمیلی، ویدئو معرفی دوره زیر را تماشا بفرمایید:

ویدئو معرفی دوره

اشتراک‌گذاری:
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

برای کسب اطلاعلات بیشتر از محتوای این دوره آموزشی، می‌توانید مستقیما از طریق ID تلگرام زیر با مدرس دوره در ارتباط باشید:

سرفصل‌های دوره

سطح 1: پایه و اصول

مفاهیم پایه و اصول بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

 • اهمیت پرداختن به عدم‌قطعیت
 • چرایی و منشاء عدم‌قطعیت
 • عدم‌قطعیت تصادفی ناشی از ذات یا رفتار متغیر/غیرثابت پارامترها
 • عدم‌قطعیت شناختی ناشی از کمبود دانش و شناخت ناکافی پارامترها
 • عدم‌قطعیت عمیق ناشی از عدم اطلاعات و یا پیچیدگی شدید رفتار پارامترها
 • عدم‌قطعیت ساختاری/سیستماتیک ناشی از سناریوهای اختلال‌های درونی و بیرونی
 • مفهوم ریسک در برنامه‌ریزی تحت عدم‌قطعیت
 • مفهوم قابلیت اطمینان در بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • محافظه‌کاری/ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیری
 • استواری بهینگی در بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • استواری شدنی‌بودن در بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت
 • استواری تعدیل‌پذیر/تطبیق‌پذیر و پویایی
 • استواری داده‌محور
 • و …

◼ انواع عدم‌قطعیت و رویکرد‌های حل (Uncertainty Types & Solution Approaches)

 • برنامه‌ریزی شانس‌محور احتمالی با پارامترهای غیرقطعی تصادفی
 • برنامه‌ریزی شانس‌محور شناختی/امکانی با پارامترهای غیرقطعی فازی
 • برنامه‌ریزی سناریومحور
 • برنامه‌ریزی محافظه‌کار (بهینه‌سازی استوار) و کنترل فضای عدم‌قطعیت
 • رویکردهای ترکیبی
 • رویکردهای مدرن داده‌محور
 • و …

◼ برنامه‌ریزی احتمالی/تصادفی (Probabilistic / Stochastic Programming)

 • فرم کلی برنامه‌ریزی تصادفی
 • کنترل قیود شانس‌محور و قابلیت اطمینان
 • همتای معین مدل‌های احتمالی
 • چالش تبدیل مدل احتمالی به مدل دترمینستیک
 • استوارسازی مدل‌های احتمالی شانس‌محور

◼ برنامه‌ریزی فازی/شناختی (Possibilistic / Fuzzy Programming)

 • فرم کلی برنامه‌ریزی/بهینه‌سازی ریاضی فازی
 • بیان پارامترهای فازی و تابع عضویت
 • سنجش پارامترها و قیود فازی
 • پیمانه/اندازه‌های امکان، ضرورت، اعتبار و غیره
 • کنترل قیود شانس‌محور فازی
 • برنامه‌ریزی منعطف و برنامه‌ریزی امکانی
 • استوارسازی مدل برنامه‌ریزی امکانی
 • برنامه‌ریزی فازی با سناریوهای احتمالی
 • بهینه‌سازی فازی چندهدفه
 • و …

◼ برنامه‌ریزی سناریومحور (Scenario-based Programming)

 • مفهوم سناریو عدم‌قطعیت و چرایی تعریف آن
 • برنامه‌ریزی سناریومحور در حالت کلی
 • برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور
 • مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی سناریومحور
 • استواری بهینگی و شدنی‌بودن در برنامه‌ریزی سناریومحور (مدل مالوی: Mulvey)
 • حداقل پشیمانی (مدل تأسف: Minimax Regret)
 • استواری-P در برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور (P-Robust Model)
 • برنامه‌ریزی سناریوهای تصادفی-فازی
 • برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور یک، دو و چندمرحله‌ای
 • و …

◼ بهینه‌سازی استوار و محافظه‌کاری (Robust Optimization and Conservatism)

 • مفهوم فضای عدم‌قطعیت و نحوه بیان آن (Uncertainty Set/Space)
 • انواع فضای عدم‌قطعیت بر اساس p-نرم‌ها
 • پوشش کامل عدم‌قطعیت و مدل پایه بهینه‌سازی استوار
 • بهینه‌سازی استوار کلاسیک (Worst-Case Robust Optimization)
 • ارزش استواری (Price of Robustness)
 • کنترل بهینه محافظه‌کاری در بهینه‌سازی استوار (Controlling Conservatism Level)
 • مدل‌های معروف بهینه‌سازی استوار
 • و …

◼ ارزیابی و اعتبارسنجی (Evaluation and Validation)

 • مفهوم واقع‌سازی/شبیه‌سازی برای اعتبارسنجی (Realization for Validation)
 • معیارهای ارزیابی رویکردهای تصادفی
 • معیارهای کلاسیک VSS ، EVPI و …
 • معیارهای ارزیابی تصادفی رویکردهای فازی
 • معیارهای ارزیابی رویکردهای استوار
 • ارزیابی روش‌های مختلف و نحوه مقایسه
 • مکانیزم جامع اعتبارسنجی یک رویکرد بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

◼ تشخیص و اجرای روش مناسب بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

◼ کنترل عدم‌قطعیت‌های عملیاتی و اختلال (Controlling Disruption & Operational Uncertainties)

◼ برنامه‌ریزی قیود شانسی اندازه‌محور (Measurable Chance Constraint Programming)

◼ مفهوم ریسک و سنجش مبتنی ‌بر اندازه‌های EV، SD، VaR، CVaR ‌و ...

◼ برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور با معیارهای مختلف EV ، Regret، CVaR و ...

◼ بهینه‌سازی چندهدفه تحت عدم‌قطعیت (Multi-Objective Optimization under Uncertainty)

◼ بهینه‌سازی استوار در انواع فضاهای عدم‌قطعیت (Robust Optimization under Uncertainty Spaces)

◼ ایده‌های توسعه و ارائه روش‌های نوین بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

◼ رویکردهای ترکیبی پویا/تصادفی/فازی/استوار (Hybrid Solution Method)

◼ تولید و کاهش سناریوهای عدم‌قطعیت (Scenario Generation & Reduction)

◼ برنامه‌ریزی سناریومحور چندمرحله‌ای و تجزیه بندرز (SSP & Benders Decomposition)

◼ استوارسازی مدل‌های کلاسیک تصادفی و امکانی (Robustfying Stochastic/Possibilistic Models)

◼ استواری مدل‌های چندهدفه (Robustness of Multi-Objective Model)

◼ استواری تطبیق‌پذیر/ تعدیل‌پذیر و داده‌محور (Adjustable/Adaptive & Data-Driven Robustness)

سوالات متداول

بله؛ حسب اعتماد گروه آپتیم‌یار به تمام دانش‌پذیران عزیز، ویدئو‌ تمام دوره‌ها ضبط می‌شود و در داشبورد شخصی هر فرد ثبت‌نام کننده قرار می‌گیرد.

 

ویدئو هر جلسه در داشبورد شخصی شما قرار دارد و به صورتی برنامه‌ریزی شده است که فقط روی یک سیستم و با کد شخصی شما قابل پخش باشد. برای حفظ حقوق مدرسین گروه تخصصی آپتیم‌یار، لطفا از اشتراک‌گذاری خودداری نمایید.

گرچه سیاست اصلی ما این است که ویدیو فقط در داشبورد شخصی افراد شرکت‌کننده در دوره قرار گیرد، ولی برای این مورد می‌توانید با شماره تماس 09120044190 (به صورت پیامک/تلگرام) در ارتباط باشید.

لطفا به احترام حقوق مدرس و همچنین سایر شرکت کنندگان، فقط فرد ثبت‌نام ‌کننده استفاده نماید.

بله؛ افراد شرکت‌کننده در هر دوره به گروه مرتبط با آن دوره اضافه می‌شوند و علاوه بر تعامل و هم‌فکری با یکدیگر طی و بعد از دوره، مدرس دوره هم در حد توان و فرصت، با آنها هم‌فکری دارد.

بله؛ تمام رویکردها و روش‌هایی که در این دوره آموزش داده می‌شود در نرم‌افزار GAMS پیاده‌سازی می‌شود و کدها (فقط و فقط) در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرید. گروه آپتیم‌یار پیشاپیش از شما جهت احترام به حقوق مدرس دوره و عدم به اشتراک‌گذاری کدها، سپاسگزاری ‌می‌کند.

برای ثبت‌نام‌‌های زودهنگام معمولا تخفیف 20% تا 30% لحاظ می‌شود.

دوره جامع بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت در سطوح مختلفی ارائه شده است که پیشنهادی می‌کنیم از ابتدا در تمام سطوح حضور داشته باشید. با این وجود، اطلاعات پایه مباحث بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات، موجب ‌می‌شود که شما با محتوای دوره در سطوح مختلف ارتباط بیشتری برقرار کنید.

مدرس دوره

شخصی

دکتر علی پاپی
Ali Papi

 • مقطع/مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و سیستم [بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات]
 • تخصص شاخص: بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات، علم تحلیل داده، تکنیک‌های تجزیه و روش‌های حل دقیق، بهینه‌سازی استوار داده‌محور، هوش محاسباتی و الگوریتم‌های فراابتکاری، نظریه بازی، بهینه‌سازی چندهدفه و تصمیم‌گیری چندمعیاره

  Optimization & Operations Research, Data Analytics, Computational Intelligence & Metaheuristics, Decomposition Techniques & Exact Methods, Data-Driven Robust Optimization, Game Theory, Multi Criteria Decision Making

 • علاقه‌مندی‌: بکارگیری مدل‌های بهینه‌سازی استوارداده‌محور و رویکردهای حل هوشمند و دقیق برای حل مسائل مختلف صنعتی/سازمانی
 • زبان/نرم‌افزار شاخص‌: GAMS, IBM CPLEX, MATALB, Python, C++, MiniZinc, Vensim

شرکت در دوره

نحوه ثبت نام کد تخفیف مهلت ثبت‌نام هزینه
ثبت‌نام با تخفیف زمانی 20%
optimyar20d
20 دی‌ماه 99
-
ثبت‌نام با تخفیف زمانی 10%
Optimyar10d
25 دی‌ماه 99
-
ثبت‌نام بدون کد تخفیف
-
15 بهمن‌ماه 99
-

مهلت ثبت‌نام این دوره به اتمام رسیده‌ است. برای دسترسی به محتوای این دوره و اطلاع از برنامه زمانی دوره‌های مشابه، می‌توانید با مدرس دوره از طریق ID تلگرام زیر در ارتباط باشید:

دوره‌های مرتبط

دیدگاه‌ها و سئوالات

(به‌منظور تسریع در فرایند بررسی و پاسخ به سوال شما، پیشنهاد می‌شود در سایت عضویت داشته باشید.)
9 دیدگاه/سوال
جدید‌ترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
بازخورد داخلی
نمایش تمام دیدگاه‌ها
فرامرزیان

بسیار مفید بود. پیشنهاد میکنم دوره جامع رو ثبت نام کنید هرچند همین سطح یک هم واقعا کار من رو راه انداخت

شکور برزنجه

سلام. بنده چطور میتونم به این دورها دسترسی پیدا کنم؟

مهرنوش میرزازاده

دوره دقیقا طبق سرفصل هایی که ذکر شده بود برگزار شد و پشتیبانی و اطلاع رسانی در مورد کیفیت برگزاری کلاس ها خیلی قوی بود.

افشین کریمی

دوره اول بسیار عالی بود و ابهامات من در خصوص خیلی از روشها برطرف شد و دکتر پاپی تسلط خیلی خوبی روی مباحث دارند. ممنون از دکتر پاپی عزیز

محمدحسین نبی زاده

با سلام و احترام
امکان تهیه این دوره وجود دارد؟