بهینه سازی استوار

معرفی دوره

عنوان:

دوره جامع آنلاین بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت  (همراه با کدنویسی در نرم‌افزار  GAMS)

Decision-Making under Uncertainty (Robust Optimization - Stochastic Programming - Fuzzy Programming)

مکان:

این دوره به‌صورت آنلاین و در پلتفرم برگزاری دوره‌های آنلاین همین سایت (آپتیم‌یار) برگزار می‌شود. مدرس دوره کاملا با شرکت‌کنندگان در تعامل است و خواص پویایی و ارتباط‌‌پذیری دوره‌های حضوری حفظ می‌گردد.

زمان:

دوره جامع بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت حداقل 100 ساعت آموزشی را دربرمی‌گیرد که سطح 3 (توسعه و ارائه) شامل حدود 40 ساعت آموزشی است. جلسات این دوره آموزشی در اواخر هر هفته‌ (چهارشنبه‌، پنجشنبه و جمعه) برگزار می‌شود. هر جلسه 4 ساعت است که در دو قسمت 2 ساعته برگزار می‌شود. جلسات این دوره عمدتا عصر حدود ساعت 15 برگزار می‌شود.

مناسب برای:

رشته‌های مهندسی، علوم پایه و مدیریت ( از جمله ریاضیات، صنایع، کامپیوتر، برق/سیستم، عمران، مکانیک، انرژی، حمل‌‌ونقل، اقتصاد و... ) و به طور کلی، هر زمینه آکادمیک و یا صنعتی/سازمانی مرتبط با مباحث برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، بهینه‌سازی و تحلیل.

سطح دوره:

3. توسعه و ارائه

برای اطلاعات تکمیلی، ویدئو معرفی دوره زیر را تماشا بفرمایید:

ویدئو معرفی دوره

اشتراک‌گذاری:
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

برای کسب اطلاعلات بیشتر از محتوا این دوره آموزشی، می‌توانید مستقیما از طریق ID تلگرام زیر با مدرس دوره در ارتباط باشید:

سرفصل‌های دوره

◼ مفاهیم پایه و اصول بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

◼ انواع عدم‌قطعیت و رویکرد‌های حل (Uncertainty Types & Solution Approaches)

◼ برنامه‌ریزی احتمالی/تصادفی (Probabilistic / Stochastic Programming)

◼ برنامه‌ریزی فازی/شناختی (Possibilistic / Fuzzy Programming)

◼ برنامه‌ریزی سناریومحور (Scenario-based Programming)

◼ بهینه‌سازی استوار و محافظه‌کاری (Robust Optimization and Conservatism)

◼ ارزیابی و اعتبارسنجی (Evaluation and Validation)

◼ تشخیص و اجرای روش مناسب بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

◼ کنترل عدم‌قطعیت‌های عملیاتی و اختلال (Controlling Disruption & Operational Uncertainties)

◼ برنامه‌ریزی قیود شانسی اندازه‌محور (Measurable Chance Constraint Programming)

◼ مفهوم ریسک و سنجش مبتنی ‌بر اندازه‌های EV، SD، VaR، CVaR ‌و ...

◼ برنامه‌ریزی تصادفی سناریومحور با معیارهای مختلف EV ، Regret، CVaR و ...

◼ بهینه‌سازی چندهدفه تحت عدم‌قطعیت (Multi-Objective Optimization under Uncertainty)

◼ بهینه‌سازی استوار در انواع فضاهای عدم‌قطعیت (Robust Optimization under Uncertainty Spaces)

سطح 3: توسعه و ارائه

◼ ایده‌های توسعه و ارائه روش‌های نوین بهینه‌سازی تحت عدم‌قطعیت

 • توسعه بر اساس استفاده بهتر از داده‌های در دسترس
 • توسعه بر اساس کاهش پیچیدگی حل
 • توسعه بر اساس مفاهیم استواری
 • توسعه بر اساس تعدیل‌پذیری
 • توسعه بر براساس انواع پارامترهای غیرقطعی و ترکیب آنها
 • ارائه رویکرد خاص کنترل عدم‌قطعیت خاص برای یک مسئله خاص
 • و …

◼ رویکردهای ترکیبی پویا/تصادفی/فازی/استوار (Hybrid Solution Method)

 • برنامه‌ریزی پویا (Dynamic Programming) برای کنترل عدم‌قطعیت چنددوره‌ای
 • افق غلطان (Rolling Horizon ) و DP
 • تنوع عدم‌قطعیت در یک مسئله و مدل‌های ترکیبی برای آن‌
 • برنامه‌ریزی ترکیبی فازی-تصادفی (Fuzzy Stochastic)
 • برنامه‌ریزی فازی تصادفی استوار (Robust Fuzzy Stochastic Programming)
 • و …

◼ تولید و کاهش سناریوهای عدم‌قطعیت (Scenario Generation & Reduction)

 • چرایی تولید سناریو
 • روش‌های تولید سناریو برای مسائل برنامه‌ریزی تصادفی
 • روش تقریب متوسط نمونه‌ (Sample Average Approximation)
 • نکات مهم روش SAA و جایگزین‌های آن
 • کاهش سناریو (Scenario Reduction) و روش‌های آن
 • خوشه‌بندی سناریوها
 • و …

◼ برنامه‌ریزی سناریومحور چندمرحله‌ای و تجزیه بندرز (SSP & Benders Decomposition)

 • تفاوت برنامه‌ریزی تک‌مرحله‌ای با دو/چند مرحله‌ای
 • اهمیت برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای
 • برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای (Multi-Stage Stochastic Programming)
 • چالش‌های مدلسازی یک مسئله بر اساس رویکرد MSSP
 • تکنیک تجزیه بندرز (Benders Decomposition)
 • چرایی اهمیت رویکرد حل تجزیه بندرز (BD) برای مدل‌های برنامه‌ریزی سناریومحور چندمرحله‌ای
 • و …

◼ استوارسازی مدل‌های کلاسیک تصادفی و امکانی (Robustfying Stochastic/Possibilistic Models)

 • استوارسازی مدل‌های تصادفی کلاسیک
 • استوارسازی مدل‌های فازی/امکانی کلاسیک
 • انواع ایده‌های استوارسازی
 • و …

◼ استواری مدل‌های چندهدفه (Robustness of Multi-Objective Model)

 • کارایی و کارایی استوار (Efficiency and Robust Efficiency)
 • جبهه پارتو استوار (Robust Pareto Front)
 • و …

◼ استواری تطبیق‌پذیر/ تعدیل‌پذیر و داده‌محور (Adjustable/Adaptive & Data-Driven Robustness)

 • بهینه‌سازی استوار تعدیل‌پذیر (Adjustable Robust Optimization)
 • بهینه‌سازی استوار داده‌محور (Data-Driven Robust Optimization)
 • مدل‌های DRO مبتنی توابع توزیع (Distributionally Robust Stochastic یا DDRO)
 • مدل‌های DRO مبتنی بر یادگیری ماشین (MLDRO)
 • مدل‌های DRO مبتنی بر برش فضای عدم‌قطعیت (CDRO)
 • سایر رویکردهای مدرن بهینه‌سازی استوار
 • بهینه‌سازی استوار تطبیق‌پذیر داده‌محور (Data-Driven Adaptive Robust Optimization)
 • و …

سوالات متداول

بله؛ حسب اعتماد گروه آپتیم‌یار به تمام دانش‌پذیران عزیز، ویدئو‌ تمام دوره‌ها ضبط می‌شود و در داشبورد شخصی هر فرد ثبت‌نام کننده قرار می‌گیرد.

 

ویدئو هر جلسه در داشبورد شخصی شما قرار دارد و به صورتی برنامه‌ریزی شده است که فقط روی یک سیستم و با کد شخصی شما قابل پخش باشد. برای حفظ حقوق مدرسین گروه تخصصی آپتیم‌یار، لطفا از اشتراک‌گذاری خودداری نمایید.

گرچه سیاست اصلی ما این است که ویدیو فقط در داشبورد شخصی افراد شرکت‌کننده در دوره قرار گیرد، ولی برای این مورد می‌توانید با شماره تماس 09120044190 (به صورت پیامک/تلگرام) در ارتباط باشید.

لطفا به احترام حقوق مدرس و همچنین سایر شرکت کنندگان، فقط فرد ثبت‌نام ‌کننده حضور داشته باشد.

بله؛ افراد شرکت‌کننده در هر دوره به گروه مرتبط با آن دوره اضافه می‌شوند و علاوه بر تعامل و هم‌فکری با یکدیگر طی و بعد از دوره، مدرس دوره هم در حد توان و وجود زمان، با آنها هم‌فکری دارد.

بله؛ تمام رویکردها و روش‌هایی که در این دوره آموزش داده می‌شود در نرم‌افزار GAMS پیاده‌سازی می‌شود و کدها (فقط و فقط) در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرید. گروه آپتیم‌یار پیشاپیش از شما برای عدم به اشتراک‌گذاری کدها و احترام به حقوق مدرس دوره، سپاسگزاری ‌می‌کند.

برای ثبت‌نام‌‌های زودهنگام معمولا تخفیف 20% تا 30% لحاظ می‌شود.

دوره جامع بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت در سطوح مختلفی ارائه شده است. که پیشنهادی می‌کنیم از ابتدا در تمام سطوح حضور داشته باشید. با این وجود، اطلاعات پایه مباحث بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات، موجب ‌می‌شود که شما با محتوای دوره در سطوح مختلف ارتباط بیشتری برقرار کنید.

مدرس دوره

شخصی

دکتر علی پاپی
Ali Papi

 • مقطع/مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و سیستم [بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات]
 • تخصص شاخص: بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات، علم تحلیل داده، تکنیک‌های تجزیه و روش‌های حل دقیق، بهینه‌سازی استوار داده‌محور، هوش محاسباتی و الگوریتم‌های فراابتکاری، نظریه بازی، بهینه‌سازی چندهدفه و تصمیم‌گیری چندمعیاره

  Optimization & Operations Research, Data Analytics, Computational Intelligence & Metaheuristics, Decomposition Techniques & Exact Methods, Data-Driven Robust Optimization, Game Theory, Multi Criteria Decision Making

 • علاقه‌مندی‌: بکارگیری مدل‌های بهینه‌سازی استوارداده‌محور و رویکردهای حل هوشمند و دقیق برای حل مسائل مختلف صنعتی/سازمانی
 • زبان/نرم‌افزار شاخص‌: GAMS, IBM CPLEX, MATALB, Python, C++, MiniZinc, Vensim

شرکت در دوره

نحوه ثبت نام کد تخفیف مهلت ثبت‌نام هزینه
ثبت‌نام با تخفیف زمانی 20%
optimyar20d
20 دی‌ماه 99
-
ثبت‌نام با تخفیف زمانی 10%
Optimyar10d
25 دی‌ماه 99
-
ثبت‌نام بدون کد تخفیف
-
15 فروردین‌ماه 1400
-

مهلت ثبت‌نام این دوره به اتمام رسیده‌ است. برای دسترسی به محتوای این دوره و اطلاع از برنامه زمانی دوره‌های مشابه، می‌توانید با مدرس دوره از طریق ID تلگرام زیر در ارتباط باشید:

برای کسب اطلاعلات بیشتر از سایر تخفیفات زمانی، گروهی، دانشگاهی/سازمانی و غیره، می‌توانید با شماره 09211219101 تماس داشته باشید (لطفا قبل از تماس، پیامک ارسال فرمایید).

همچنین جهت هرگونه سوال و یا رفع ابهام در خصوص ثبت‌نام، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر اقدام بفرمایید:

دوره‌های مرتبط

دیدگاه و سوالات

(برای تسریع در فرایند بررسی و پاسخ به سوال شما، پیشنهاد می‌شود در سایت عضویت داشته باشید.)
1 دیدگاه و سوالات
جدید‌ترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
بازخورد داخلی
نمایش تمام دیدگاه‌ها
رضا رستمیان

در یک کلام عالی و کامل. ممنون از دکتر پاپی و تیم آپتیم یار. البته بنظرم بهتره قبل ار این سطح در سطح 1 یا مقدماتی شرکت کرد