آموزش

پژوهش

همکاری صنعتی

بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات
Optimization & Operations Research
تجزیه و تحلیل داده و یادگیری ماشین
Machine Learning & Data Analytics
تحلیل کسب‌و‌کار و توسعه سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری
Business Analytics & DSS

آپتیم‌یار

بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات
Optimization & Operations Research
تجزیه و تحلیل داده و یادگیری ماشین
Machine Learning & Data Analytics
تحلیل کسب‌و‌کار و توسعه سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری
Business Analytics & DSS

جدیدترین دوره‌های آموزشی

خدمات آپتیم‌یار

فعالیت‌های اخیر آموزشی، پژوهشی و صنعتی

آموزش‌های اخیر آپتیم‌یار

آموزش برنامه‌ریزی تحت شرایط عدم قطعیت و بهینه‌سازی استوار (Robust) در نرم‌افزارهای GAMS و CPLEX

آموزش رویکردهای حل دقیق مبتنی بر تجزیه بندرز، آزادسازی لاگرانژ، روش تولید ستون در نرم‌افزار GAMS

آموزش الگوریتم‌­های فراابتکاری (Metaheuristics) در نرم­‌افزارهای MATLAB و Python

آموزش نرم­‌افزار GAMS و تعامل با MATLAB

آموزش نرم‌افزار CPLEX و تعامل با Python و ++C برای توسعه روش حل

پژوهش‌های اخیر آپتیم‌یار

پژوهش ارائه رویکرد حل برای مسئله طراحی و جریان شبکه مبتنی بر هیبرید تجزیه بندرز و الگویتم ژنتیک (HBDGA)

پژوهش مدلسازی مسائل مدیریت بحران و لجستیک امداد (Disaster Management & Relief Logistics Planing)

پژوهش قیمت‌گذاری و مدیریت درآمد در فروش آنلاین (Online Pricing & Revenue Managment)

پژوهش برنامه‌ریزی استقرار تجهیزات مهار آتش‌ و عملیات پیشگیری از بحران آتش‌سوزی های طبیعی (Wildfire Disaster): توسعه مدل‌های بهینه‌سازی تصادفی استوار تطبیق‌پذیر (Adaptive Robust Optimization)

پژوهش افزایش تطبیق‌پذیری سیستم‌های قیمت گذاری مبتنی‌بر بهینه‌سازی استوار توضیعی تطبیق‌پذیر (ADRO)

پژوهش برنامه‌ریزی تولید، کنترل سطح موجودی مواد اولیه و Lot-sizing برای تولید گرید‌های مختلف پروپیلن

پژوهش طراحی شبکه‌های Large Scale جمع‌آوری و بازیافت پسماند شهری (Municipal Waste) با استراتژی‌های فرهنگ‌سازی کاهش پسماند

پژوهش زمانبندی استوار و تطبیق‌پذیر سیستم‌های تولید منعطف با منابع دوگانه با کنترل خرابی ماشین (َAdaptive Robust Dual Resource FJSP)

همکاری‌های صنعتی اخیر آپتیم‌یار

پروژه تصمیم‌گیری در توزیع بهینه اعتبارات استانی (پروژه سازمانی برای سازمان برنامه و بودجه)

پروژه مسیریابی و برنامه­‌ریزی کشتی‌ها و حمل و نقل دریایی (پروژه سازمانی برای سازمان بنادر)

پروژه برنامه­‌ریزی و زمان‌بندی خدمه هواپیما (پروژه صنعتی برای یک شرکت هواپیمایی)

پروژه بهینه­‌سازی توسعه میادین نفتی و اختلاط نفت خام (پروژه صنعتی برای یک شرکت نفتی)

پروژه مسیریابی و برنامه‌ریزی توزیع مرسوله­‌های پستی (پروژه صنعتی برای یک شرکت حمل و نقل)